Informácie pre Vás

  • All
  • Informácie
  • Novinky

Aké kvety na pohreb?

Jednoduchá otázka na ktorú Vám odpovedia v každom dobrom kvetinárstve. Smútočné kytice určené na pohreb majú byť decentné. Zo živých kvetov a vždy v párnom počte.

Parte online je bezplatná služba pre všetkých

Parte online je jednoduché a bezplatné. Bez problémov ho zvládne takmer každý. Keď nie – poradíme.

Čo všetko treba vybaviť pri úmrtí

Smrťou administratíva nekončí. Je dôležité to oznámiť úradom a poisťovniam. Viete že máte nárok aj na finančný príspevok?

Parte online

Parte online je jednoduchý nástroj. Umožní Vám vytvoriť rýchlo profesionálne parte.

Finančné príspevky pre pozostalých

Žiadne peniaze nedokážu nahradiť stratu blízkeho človeka. A už vôbec nie tie slovenské príspevky ? Ale nárok máte a môžete ho využiť.

Ako postupovať pri úmrtí – prvé kroky

Prvé okamihy po zistení úmrtia sú veľmi náročné. Aj preto je veľmi dôležité premyslieť následné kroky.

Úprimná sústrasť – ako na to a ako nie

Hlavne si pamätajte, že úprimná sústrasť sa nikdy neželá ani nepraje. Úprimnú sústrasť správne vyslovujeme alebo vyjadrujeme.