Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nás podporujú.

online parte tu je aj vďaka Vám

Online parte na živej spomienke je bezplatná služba pre všetkých.
Na udržanie chodu a vylepšovanie potrebujeme samozrejme financie.

Touto cestou ďakujem všetkým. Všetkým ktorí podporili Živú spomienku alebo Online parte akýmkoľvek spôsobom. Či už finančne, materiálne či mediálne.

Zoznam našich posledných dárcov

Iveta S. 15€

Lukáš P. 20€

Ľubomír K. 5€

Martin D. 50€

Ján D. 30€

Ďakujeme