Služby spojené s pohrebom

Zabezpečenie pohrebu môže predstavovať veľký problém. Viete čo chcete a potrebujete? Pokiaľ nemáte bližšiu skúsenosť tak sa o všetko asi postará pohrebná služba. Kde to všetko začína vieme. Ale kde to končí? Pohrebom, omšou či dedičským konaním?

Pre každého inak. Vaše skúsenosti nám môžu pomôcť pri našej službe prostredníctvom portálu živá spomienka.